Το Γυμνάσιο του Δ. Ζαλόγγου

Το γυμνάσιο Ζαλόγγου
Το γυμνάσιο Ζαλόγγου

Στον Αρχάγγελο στεγάζεται το Γυμνάσιο του δήμου Ζαλόγγου, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του στη 1 Σεπτεμβρίου 2005. Ήδη από την πρώτη χρονιά λειτουργούν και οι τρεις τάξεις και διδάσκονται όλα τα μαθήματα καθώς και τρεις ξένες γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά).

Κατά την σχολική περίοδο 2005 – 2006, το γυμνάσιο αριθμούσε 13 καθηγητές (όλοι τους με απόσπαση) και 55 μαθητές, η κατανομή των οποίων είχε ως εξής: 31 στην πρώτη τάξη, 14 στην δευτέρα και 10 στην τρίτη. Οι μαθητές κατάγονται από τα εξής χωριά: Αρχάγγελο, Νέα Σινώπη, Νέα Σαμψούντα, Κανάλι, Καμαρίνα, Κρυοπηγή, Λυγιά, Βράχο, Εκκλησιές, Μυρσίνη και Μεγαδέντρο.

Το γυμνάσιο Ζαλόγγου
Το γυμνάσιο Ζαλόγγου